Manx Shearwater

Manx Shearwater

  Puffinus puffinus
Glommen sten, Halland - September 22 2007

Den här dagen på västkusten kommer jag inte att glömma i första taget. Förutom mindre liran såg vi bl.a. brednäbbad simsnäppa, tärnmås och fjällpipare. Jag har samlat mina havsfågelbilder i ett eget galleri under "Svenska fåglar".