Eurasian Stone-curlew

Eurasian Stone-curlew

  Burhinus oedicnemus
Ottenby, Öland - May 24 2010

Tjockfot såg vi ju i Värnamo redan 1997, men då hade jag en svacka i fotograferandet så då blev det aldrig någon bild. Vid det här tillfället vid Ottenby, var det så mycket folk att det inte var särskillt passande att ta sig närmare fågeln.