Melodious Warbler

Melodious Warbler

  Hippolais polyglotta
Klimpfjäll, Åsele lappmark - July 14 2011

En långstannande Sydeuropé i en udda landsända. Den här fågeln sågs av många av dem som gjorde fjällen denna fantastiska lämmelsommar.