Vitvingad trut

Vitvingad trut

  Larus glaucoides
Helsingborg, Skåne - 8 januari 2012

Fågeln var en ungfågel (2K vid fototillfället) och var inte det minsta skygg.