Tundrasädgås

Tundrasädgås

  Anser serrirostris rossicus
Södergårdsviken, Småland - 26 april 2010

En tundrasädgås flankerad av en kanadagås och en grågås.