Tundrasädgås

Tundrasädgås

  Anser serrirostris rossicus
Lagan, Småland - 22 februari 2015

Rastande tundrasädgäss.