Tundrasädgås

Tundrasädgås

  Anser serrirostris rossicus
Tånnö, Småland - 2 maj 2015

Rastande tundrasädgås.