Bläsgås

Bläsgås

  Anser albifrons albifrons
Gotland - 30 september 2007

Sydsträckande bläsgäss.