Richard's Pipit

Richard's Pipit

Anthus richardi
Gong He, Qinghai, China - July 13 2006