Przevalski's Rosefinch

Przevalski's Rosefinch

Urocynchramus pylzowi
Rubber Mountain, Qinghai, China - July 13 2006
Male of Przevalski's Rosefinch.