Grey-winged Robin-Chat

Grey-winged Robin-Chat

Sheppardia polioptera polioptera
Kakamega Forest, Kenya - December 6 2014
Grey-winged Robin-Chat on the ground.