Buff-rumped Woodpecker

Buff-rumped Woodpecker

Meiglyptes tristis grammithorax
Panti Forest, Malaysia - June 29 2015
Male of Buff-rumped Woodpecker, zoomed in.