Zeledon's Antbird

Zeledon's Antbird

Hafferia zeledoni
Tandayapa bird lodge, Pichincha, Ecuador - January 7 2014
Female of Zeledon's Antbird. Previous scientific names Myrmeciza zeledoni and Percnostola zeledoni.