European Stonechat

European Stonechat

Saxicola rubicola rubicola
Oasi dei Variconi, Campania, Italy - October 14 2021
Lateral view of a juvenile male European Stonechat.