Den här kortresan hade egentligen bara tre mål; 1. Leta efter Iberiskt lodjur. 2. Hitta ett Iberiskt lodjur. 3. Fotografera ett Iberiskt lodjur. Vi lyckades med de första två målsättningarna redan under morgontimmarna på dag 1 vid Sierra de Andújar i Andalucien. Senare samma dag kom vi tillräckligt nära ett djur, men ändå lite för långt bort (ca 700 meter) för att tredje målsättningen skulle kunna anses ha uppnåtts! Sierra de Andújar är ett trevligt, vilt och fågelrikt område och vi kände att hit kommer vi säkert att återkomma en dag. I så fall hellre under en tidpunkt på året då lodjuren är mer aktiva och lätta att se, dvs. i december-januari. Eftersom det Iberiska lodjuret gick in så pass tidigt på resan fick vi tid över att besöka fler lokaler; främst för stäpparter vid La Serena och alpina arter på Sierra Nevada. I slutet av galleriet har jag lagt till några bilder från ytterligare ett minibesök i december samma år.