Den här resan kom till ur ett hastigt beslut, då Rockjumper Tours annonserade ut de två sista tillgängliga platserna till ett reducerat pris. Angola har ett drygt dussin endemer, och ännu fler arter som har en mycket begränsad utbredning i sydvästra Afrika. Vi lyckades väl med att få fina obsar på de flesta av dessa fåglar, även fotomöjligheterna var synnerligen utmanande. Men Angola är också ett härjat land efter 30 år av inbördeskrig, och plundras av numera av utländska exploatörer. Under våra knappt tre veckor i landet, såg vi inget levande däggdjur större än klippdassar!
De 6 första bilderna i galleriet representerar några av de mest önskade eller unika arterna på resan, för övrigt laddas bilderna upp i kronologisk ordning. Läs Rockjumpers reserapport här.