På ganska kort varsel fick jag bestämma mig för om jag ville med på denna resa. Och jag tackade naturligtvis genast ja! Jag visste ju sedan tidigare att det var ett trevligt land att resa i och fortfarande fanns mycket kvar att uppleva. Vi var bara en liten grupp och det spännande Omo ner mot Sudangränsen var målet.