White-tailed Kite

White-tailed Kite

Elanus leucurus
Reinita Cielo Azul, Colombia - 22 juli 2008