En helt fantastisk resa vintern 08/09 där allt skulle komma i gå i lås vad det gäller förväntade, eller snarare önskade fågelarter. Området hyser ett mycket stort antal stark utrotningshotade arter. Kraftfulla insatser krävs och görs också för att skydda återstående skogsrester från allt större arealer sockerrörsfält. Våra fantastiskt duktiga guider Ricardo Parrini och Ciro Albano vet dock var de sista fåglarna finns.