Ethiopian Swallow

Ethiopian Swallow

Hirundo aethiopica
Metahara, Ethiopia - 18 november 2007