Madeirakungsfågel

Madeirakungsfågel

Regulus madeirensis
25 Fontes, Madeira, Portugal - 12 april 2010
Fågeln jag allra helst ville se och plåta. De var vanliga på lite höjd, och lätta att komma nära. Ofta födosökte de i ögonhöjd eller rent av på marken. Det här är förmodligen en hane.