Richard's Pipit

Richard's Pipit

Anthus richardi
Gong He, Qinghai, China - 13 juli 2006