Przevalski's Rosefinch

Przevalski's Rosefinch

Urocynchramus pylzowi
Rubber Mountain, Qinghai, China - 13 juli 2006
Male of Przevalski's Rosefinch.