Dagarna vid Javarífloden, som utgör gräns mellen Brasilien och Peru, var en del av Colombiaresan (se nedan). Geografiskt och faunistiskt skilde sig tiden här så mycket att jag valt att lägga bilderna härifrån i sitt eget galleri.