Azure-crested Flycatcher

Azure-crested Flycatcher

Myiagra azureocapilla
Des Voeux Peak, Taveuni, Fiji - 21 oktober 2018
A male Azure-crested Flycatcher perched, frontal view.