Gulärla

Gulärla

Motacilla flava
Chorokhi delta, Batumi, Georgia - 28 april 2013
Ej rasbestämd gulärlehona, möjligen feldegg.