En 17-dagarstur till Indonesiska mindre sundaöarna med spännande och endemiska fågelarter som främsta mål. En stor del av arterna vi fick se var dessutom rödlistade pga jakt och skogsskövling. Vi besökte Sumba, Timor, Flores och Komodo. Vi var en sjumannagrupp bestående av fyra nationaliteter och resan leddes av James Eaton/Birdtour Asia. Du kan läsa en rapport från resan här.