Ännu ett återbesök till Ecuador, ett av världens bästa länder för fågelskådning. Men den här gången låg fokus kanske än mer på däggdjuren. Förutom landets enorma fågelrikedom kan man numera även hitta alltmer information om Sydamerikas sällsynta och gåtfulla däggdjur och deras förekomst i landet. Vi lyckades väl med de viktigaste arterna; den kraftfulla glasögonbjörnen, den nyupptäckta halvbjörnen Olinguito, det säregna piggsvinet Stump-tailed Porcupine samt den gåtfulla bergstapiren. Fotolägen på det mesta, förutom den sistnämnda. Ett urval riktigt bra fåglar såg vi också, tack för alla värdefulla tips och hjälp med planeringen, Roger. De 6 första bilderna i galleriet representerar några av de mest önskade eller unika arterna på resan, för övrigt laddas bilderna upp i kronologisk ordning.