Jag var på Runde med Magnus 1994 och minnena har alltsedan dess uppmuntrat till ett återbesök. Då var lunnefåglarna många och mycket fotogeniska i kvällssolen. Storlabbarna var få men mycket närvarande när man stretade sig uppför stigarna som genomkorsade de gräsbevuxna sluttningarna. Nu var lunnarna färre och vädret inte riktigt på min sida. Men storlabben och kanske även havssulan har ökat under de förlupna 17 åren. På resan ut till kusten passade jag också på att titta på brunkullan vid Sölandet och myskoxarna på Dovrefjället.