Afrikas eget Galapagos kallas São Tomé and Príncipe ibland! Dessa två tropiska öar i Guineabukten bildar en önation som fantastiskt nog tillsammans erbjuder 27 endemiska fågelarter. Då räknar jag med den "nya" dvärguven på Príncipe som i skrivande stund inte är beskriven. Här finns alltså världens högsta koncentration av endemiska fågelarter. Galapagos har 21 endemer på en 8 gånger större yta. Vi lyckades med konststycket att få in alla de 27 på artlistan, även om Príncipeuven endast hördes. Från våra leriga camper och under hårda vandringar såg vi åtråvärda arter såsom São Tomé Grosbeak, São Tomé Ibis, São Tomé Shorttail, São Tomé Fiscal liksom Príncipe Thrush och Príncipe White-eye. Några foton på den sistnämnda arten har hittills inte publicerats någonstans, men titta i mitt galleri så kanske du hittar några... De 6 första bilderna i galleriet representerar några av de mest önskade eller unika arterna på resan, för övrigt laddas bilderna upp i kronologisk ordning.