Zeledon's Antbird

Zeledon's Antbird

Hafferia zeledoni
Tandayapa bird lodge, Pichincha, Ecuador - 7 januari 2014
Male of Zeledon's Antbird. Previous scientific names Myrmeciza zeledoni and Percnostola zeledoni.