Första utlandsresan efter det att reserestriktionerna pga Covid-19 lättats gick till södra Italien. Under 5 dagar sökte vi efter 3 däggdjursarter, som I Italien har sin enda europeiska utbredning. Vi fann alla tre, två ekorrar och ett piggsvin! Naturligtvis blev det lite fåglar också, liksom någon enstaka ödla, fjäril mm…