Stäppvarfågel

Stäppvarfågel

Lanius excubitor pallidirostris
Ottenby, Öland - 26 juli 2011
Stäppvarfågeln var förut en egen art innan de lumpades med varfågeln.