Tretton arter ses regelbundet i Sverige. Elva är häckfåglar, medan praktejdern och alförrädaren endast övervintrar eller sträcker igenom.