Av de 17 finkarterna som förekommer regelbundet i Sverige är det bara vinterhämplingen som inte häckar i landet. I gruppen finkar finns så vitt skilda arter som de tre korsnäbbarna och stenknäcken. De båda vävarsparvarna i Passersläktet är finklika men hör egentligen till en annan familj.