Åtta arter häckar i landet även om vitryggen numera kanske inte kan räknas som årligen häckande. Mellanspetten är utgången.