Vaktel

Vaktel

Coturnix coturnix coturnix
Waza National Park, Cameroon - 9 mars 2012
En vaktel i övervintringsområdet.