Två labbarter häckar och två är regelbundna besökare under sträcktid. Sju arter måsar/trutar häckar och fem ses regelbundet i landet.