Berglärka

Berglärka

Eremophila alpestris flava
Morups tånge, Halland - 27 februari 2021
Övervintrande berglärka på Hallandskusten.