Sånglärka

Sånglärka

Alauda arvensis
Galtabäcks skär, Halland - 15 mars 2010