I landet häckar två lomarter och fem doppingarter.