Sju arter måsar/trutar häckar och ytterligare fem ses regelbundet i landet.