Tornseglare

Tornseglare

Apus apus apus
Södergårdsviken, Småland - 25 juni 2007
En adult tornseglare i flykten.