Större piplärka

Större piplärka

Anthus richardi
Gong He, Qinghai, China - 13 juli 2006