Trana

Trana

Grus grus
Trandansen, Västergötland - 9 april 2007
Två adulta tranor flyger.