Småfläckig sumphöna

Småfläckig sumphöna

Porzana porzana
Getterön, Halland - 17 september 2010
En småfläckig sumphöna utanför ett fotogömsle.