Stäpphök

Stäpphök

Circus macrourus
Waza National Park, Cameroon - 8 mars 2012
Stäpphöken ses fåtaligt under sträcket i Sverige, men har blivit mindre ovanlig under senare år. Den har häckat tillfälligt i landet. Den här adulta hannen är fotad i övervintringsområdet.