Stäpphök

Stäpphök

Circus macrourus
Lion Hill Lodge, Tsavo East, Kenya - 13 december 2014
Stäpphöken ses fåtaligt under sträcket i Sverige, men har blivit mindre ovanlig under senare år. Den har häckat tillfälligt i landet. Den här juvenila fågeln är fotad i övervintringsområdet.