Stäpphök

Stäpphök

Circus macrourus
Södergårdsviken, Småland - 10 maj 2021
Skrattmåsarna jagar iväg stäpphöken (2k hona) ur kolonin.