Sparvhök

Sparvhök

Accipiter nisus nisus
Ottenby, Öland - 26 september 2010
En ung sparvhökshona äter nyfångad trast.